Приятелите ми са записани в телефоните на жените си като: "любимия", "милия", а...

Вицове за Мъже и Жени

Приятелите ми са записани в телефоните на жените си като: "любимия", "милия", а моята ме записала като "жертвата!"

    ?>