Радиочестотен спектър за любителската радиослужба в Република България Начало Без майтап Радиолюбители
Радиочестотен спектър за любителската радиослужба в Република БългарияРадиочестотен спектър за любителската радиослужба в Република България
Радиочестоти за аварийна комуникация
служба
честоти
гражданска
9 канал (на 27,065 MHz)
морска
2182 kHz
156,800 MHz
авиационнагражданска
121,500 MHz
военна
243,000 MHz
любителска
VHF
(само в България)
R1
145,025/145,625 MHz (FM)
R2
145,050/145,650 MHz (FM)
HF
(международни)
3,760 MHz 7,060 MHz 14,300 MHz
18,160 MHz 21,360 MHz (SSB)Радиочестотен спектър за любителската радиослужба в Република България[4
ЧестотаОбхватРадиолюбителски класРетранслаториРадиоориентиране
диапазончестотна лентаслужбаимеλ12
ниски
честоти
135,7 – 137,8 kHzнеподвижна
морска подвижна
Радионавигация
любителска
километров2,2 kmSymbol confirmed.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svg
средни
честоти
1810 – 1850 kHzлюбителскахектометров165 – 162 mSymbol confirmed.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svg
високи
честоти
3500 – 3510 kHzлюбителска неподвижна
подвижна, с изключение
на въздушна подвижна
декаметров85 mSymbol confirmed.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svg
3510 – 3600 kHz83 mSymbol confirmed.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svgSymbol confirmed.svg
3600 – 3800 kHz79 mSymbol confirmed.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svg
7000 – 7100 kHzлюбителска
любителска-спътникова
43 mSymbol confirmed.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svg
7100 – 7200 kHzлюбителска42 mSymbol confirmed.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svg
10100 – 10150 kHzНЕПОДВИЖНА
любителска
30 mSymbol confirmed.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svg
14000 – 14250 kHzлюбителска
любителска-спътникова
21 mSymbol confirmed.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svg
14250 – 14350 kHzлюбителскаSymbol confirmed.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svg
18068 – 18168 kHzлюбителска
любителска-спътникова
17 mSymbol confirmed.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svg
21000 – 21450 kHz14 mSymbol confirmed.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svg
24890 – 24990 kHz12 mSymbol confirmed.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svg
28 – 29,5 MHz11 – 10 mSymbol confirmed.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svg
29,5 – 29,7 MHzSymbol confirmed.svgSymbol unrelated.svgSymbol confirmed.svgSymbol unrelated.svg
много
високи
честоти
50,05 – 50,20 MHzЗЕМНА ПОДВИЖНА
любителска[5]
метров6 mSymbol confirmed.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svg
144 – 145 MHzлюбителска
любителска-спътникова
2 mSymbol confirmed.svgSymbol confirmed.svgSymbol unrelated.svgSymbol confirmed.svg
145 – 146 MHzSymbol confirmed.svgSymbol confirmed.svgSymbol confirmed.svgSymbol unrelated.svg
ултра
високи
честоти
430 – 432 MHzлюбителска радиолокациядециметров70 – 68 cmSymbol confirmed.svgSymbol confirmed.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svg
432 – 433 MHzлюбителска радиолокация
Изследване на земята–
спътниково (активно)
Symbol confirmed.svgSymbol confirmed.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svg
433 – 433,05 MHzSymbol confirmed.svgSymbol confirmed.svgSymbol confirmed.svgSymbol unrelated.svg
433,05 – 434,79 MHzлюбителска радиолокация
Земна подвижна
Изследване на земята–
спътниково (активно)
Symbol confirmed.svgSymbol confirmed.svgSymbol confirmed.svgSymbol unrelated.svg
434,79 – 435 MHzлюбителска
любителска-спътникова
радиолокация
Изследване на земята–
спътниково (активно)
Symbol confirmed.svgSymbol confirmed.svgSymbol confirmed.svgSymbol unrelated.svg
435 – 438 MHzSymbol confirmed.svgSymbol confirmed.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svg
438 – 440 MHzлюбителска радиолокацияSymbol confirmed.svgSymbol confirmed.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svg
1240 – 1290 MHzИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА —
СПЪТНИКОВО (активно)
радиолокация
радионавигация спътникова
(Космос – Земя) (Космос – Космос)
любителска
24 – 23 cmSymbol confirmed.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svg
1290 – 1300 MHz23 cmSymbol confirmed.svgSymbol unrelated.svgSymbol confirmed.svgSymbol unrelated.svg
2300 – 2400 MHzНЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА
любителска
радиолокация
13 cmSymbol confirmed.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svg
2400 – 2450 MHzНЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА
любителска
любителска-спътникова
12 cmSymbol confirmed.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svg
свръх
високи
честоти
3400 – 3500 MHz сантиметров8,5 cmSymbol confirmed.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svg
5650 – 5725 MHz 5 cmSymbol confirmed.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svg
5725 – 5830 MHz Symbol confirmed.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svg
5725 – 5830 MHz Symbol confirmed.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svg
5830 – 5850 MHz Symbol confirmed.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svg
5830 – 5850 MHz Symbol confirmed.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svg
10 – 10,30 GHz 3 cmSymbol confirmed.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svg
10,45 – 10,50 GHz Symbol confirmed.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svg
10,45 – 10,50 GHz Symbol confirmed.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svg
24 – 24,05 GHz 1 cmSymbol confirmed.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svg
24,05 – 24,25 GHz Symbol confirmed.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svg
крайно
високи
честоти
47 – 47,2 GHz милиметров6 mmSymbol confirmed.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svg
47,2 – 47,5 GHz Symbol confirmed.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svg
47,5 – 47,9 GHz Symbol confirmed.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svg
48,2 – 48,54 GHz Symbol confirmed.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svg
76 – 77,5 GHz 4 mmSymbol confirmed.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svg
77,5 – 78 GHz Symbol confirmed.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svg
78 – 79 GHz Symbol confirmed.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svg
79 – 81 GHz Symbol confirmed.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svg
81 – 81,5 GHz Symbol confirmed.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svg
122,25 – 123 GHz 2,5 mmSymbol confirmed.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svg
134 – 136 GHz 2,2 mmSymbol confirmed.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svg
136 – 141 GHz 2,1 mmSymbol confirmed.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svg
241 – 248 GHz 1,2 mmSymbol confirmed.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svg
248 – 250 GHz Symbol confirmed.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svgSymbol unrelated.svg

Коментари за Радиочестотен спектър за любителската радиослужба в Република България

.com

Бъди първи, който ще напише коментар
Ние се грижим за вашите данни и ще използваме бисквитки само за да подобрим вашето преживяване.
OK OKOK, но с тъмна тема темаНе желая Декларация за поверителност