Доплеров ефект / ефекта на Доплер

Доплеров ефект е промяната на приеманата от наблюдателя честота и дължина на вълната, когато източникът и/или наблюдателят (приемникът) се движат по направление един към друг. Честотата се увеличава, когато източникът и наблюдателят се доближават, и намалява, когато се отдалечават.

За вълни, разпространяващи се в някаква среда, например звук във въздух, трябва да се отчита поотделно движението спрямо средата на излъчвателя и приемника. За вълни, неизискващи среда за разпространението си, например електромагнитни вълни, е от значение само скоростта един спрямо друг на излъчвателя и приемника.

Математическо изразяване

Промяната на честотата при положение, че и източникът, и приемникът се движат, се дава със следната формула:

{\displaystyle f`=f.{\bigg (}{\frac {v\pm v_{o}}{v\mp v_{s}}}{\bigg )}}

където f` е приеманата честота, f излъчената честота, v – скоростта на звука, а v0 и vs са съответно скоростите на наблюдателя и излъчвателя. Знаците ± и ∓ трябва да са в дадения ред т.е. ако в числителят е минус, знаменателят е плюс.

Пример:

Наблюдател се движи със скорост 42 м/с към стационарен тромпетист, който свири нотата „ла“ с честота 440 Hz. Каква честота чува наблюдателя? (vзвука = 343 м/с).

Решение:

{\displaystyle f`=f.{\bigg (}1\pm {\frac {v_{o}}{v}}{\bigg )}}

{\displaystyle f`=440Hz.{\bigg (}1+{\frac {42m/s}{343m/s}}{\bigg )}}

{\displaystyle \ f`=493,88Hz}

Доплеровият ефект е промяна в честотата на звуковите вълни, която възниква, когато източникът на звуковите вълни се движи спрямо неподвижен слушател. Когато източникът на звукови вълни се приближава към слушателя, звуковите вълни се сближават, увеличавайки честотата и височината на звука.

Рейтинг 5 от 5
Оценете статията

Коментари за Доплеров ефект / ефекта на Доплер

.com

Бъди първи, който ще напише коментарНие се грижим за вашите данни и ще използваме бисквитки само, за да подобрим вашето преживяване.
OK, със светла тема OK OK, с тъмна тема тема Декларация за поверителност
!
Сигурни ли сте, че искате да изчистите списъка с любими?
ДА НЕ
ЗАТВОРИ