Тази страница не е видима в уебсайта

HTML color names
Color Hex Decimal Co# Description
  FF9933 255,153,51 1 Pumpkin
  CC6600 204,102,0 2 Sienna / Orange - brown
  663300 102,51,0 3 Dark Chocolate Brown
  FF6600 255,102,0 4 Orange
  996600 153,102,0 5 Golden Brown
  FF9900 255,153,0 6 Light Orange
  CC9900 204,153,0 7 Mustard seed
  CC6633 204,102,51 8 Brick / Red-brown
  FF7C80 255,124,128 9 Pink
  FF6633 255,102,51 10 Tomato soup
  FFCC66 255,204,102 11 Light mustard
  FFCC99 255,204,153 12 "Flesh"
 
Color Hex Decimal   Description
  000000 0,0,0   Black
  161616 22,22,22   92% Gray
  292929 41,41,41   84% Gray
  424242 66,66,66   75% Gray
  555555 85,85,85   67% Gray
  666666 102,102,102   60% Gray
  808080 128,128,128   Gray
  969696 150,150,150   42% Gray
  B2B2B2 178,178,178   31% Gray
  C0C0C0 192,192,192   25% Gray
  E3E3E3 227,227,227   11% Gray
  FFFFFF 255,255,255   White
 
Color Hex Decimal Co# Description
  0000FF 0,0,255 1 Bright or Royal blue
  000099 0,0,153 2 Dark Blue
  0033CC 0,51,204 3 Medium blue
  000080 0,0,128 4 Navy
  006699 0,102,153 5 Grayed or dull blue
  0066FF 0,102,255 6 Light, bright blue
  6633FF 102,51,255 7 Periwinkle or lavender blue
  3399FF 51,153,255 8 Light blue
  6699FF 102,153,255 9 Light lavender blue
  00CCFF 0,204,255 10 Light blue
  00FFFF 0,255,255 11 Turquoise
  6666FF 102,102,255 12 Dark Periwinkle
  7ADAE1 122,218,225   Sky blue color
  609C98 96,156,152   Cadet Blue
  38B0C0 56,176,192   Ocean Blue
  00DCFF 0,220,255   Sky Blue
 
Color Hex Decimal   Description
  A09080 160,144,128   Taupe
  886058 136,96,88   Light Brown
  704C30 112,76,48   Saddle Brown
  B89C98 184,156,152   Wet Cement
  700000 112,0,0   Dark Rust
  903428 144,52,40   Brown
  780000 120,0,0   Milk Chocolate
  E8A890 232,168,144   Sandy Brown
  A04400 160,68,0   Brown
  805000 128,80,0   Leather
  683400 104,52,0   Dark Brown
  988C68 152,140,104   Pewter Brown - Gray brown
  908470 144,132,112   Light Beige
 
Color Hex Decimal Co# Description
  00FF00 0,255,0 1 Lime Green - very bright!
  009900 0,153,0 2 Medium Green
  336633 51,102,51 3 Dark Green
  00CC33 0,204,51 4 Light bright green
  008000 0,128,0 5 Green - true green
  339900 51,153,0 6 Grass green - slightly yellow
  009966 0,153,102 7 Blue-green
  008080 0,128,128 8 Teal / Dark blue-green
  33FFCC 51,255,204 9 Aqua
  99CC99 153,204,153 10 Light olive green / Sea Green
  66FF99 102,255,153 11 Light dull green
  66FF66 102,255,102 12 Light grass green
  808000 128,128,0   OliveDrab
 
Color Hex Decimal Co# Description
  800080 128,0,128 1 Deep Purple
  330033 51,0,51 2 Very dark purple
  6633CC 102,51,204 3 Purple
  663399 102,51,153 4 Purple
  6600CC 102,0,204 5 Dark Purple-blue
  660099 102,0,153 6 Royal Purple
  9966CC 153,102,204 7 Lavender
  9900FF 153,0,255 8 Periwinkle
  FF00FF 255,0,255 9 Pink / Fuscia
  9999CC 153,153,204 10 Purple-gray
  CC99FF 204,153,255 11 Lilac
  CC99CC 204,153,204 12 Light Plum
  B030D8 176,48,216   Orchid
 
Color Hex Decimal Co# Description
  FF0000 255,0,0 1 Red
  990000 153,0,0 2 Brick Red
  800000 128,0,0 3 Dark Red / Maroon
  A50021 165,0,33 4 Fire Brick Red
  CC0033 204,0,51 5 Crimson
  990033 153,0,51 6 Burgundy
  CC3366 204,51,102 7 Mauve / Wine
  CC3300 204,51,0 8 Red-Orange
  FF66CC 255,102,204 9 Hot Pink
  FF6666 255,102,102 10 Salmon / Coral
  FF6699 255,102,153 11 Deep Pink
  FF99CC 255,153,204 12 Light Rose
 
Off-Whites
Color Hex Decimal   Description
  E4E5B8 228,229,184   Buff
  EDEDCF 237,237,207   Cream
  E2DFD0 226,223,208   Oyster Shell
  DAE1DF 218,225,223   Gray-White
  C7C1A3 199,193,163   Light Tan
  E1DAC1 225,218,193   Beige
  E6E3BC 230,227,188   Ivory
  FFFFCC 255,255,204   Manilla
  F8F0F8 248,240,248   Icy Lavender
  F0F8FF 240,248,255   Icy Blue
  F0F4F0 240,244,240   Icy Green
  FFFFF8 255,255,240   Icy Yellow
  FFF4F0 255,244,240   Seashell
  FFF0F8 255,240,248   Icy Pink
 
Yellows
Color Hex Decimal Co# Description
  FFFF00 255,255,0 1 Yellow
  999900 153,153,0 2 Avocado
  808000 128,128,0 3 Olive
  666633 102,102,51 4 Dark Olive
  ADA990 173,169,144 5 Almost Gray
  CCCC33 204,204,51 6 Goldenrod
  CCCC99 204,204,153 7 Tan - Cement
  CCCC66 204,204,102 8 Light Gold
  CCFF66 204,255,102 9 Light Chartreuse
  FFCC00 255,204,0 10 Saffron / Gold-Orange
  CCFF00 204,255,0 11 Chartreuse
  FFFF66 255,255,102 12 Light Yellow
  E0A838 224,168,56   Dark Goldenrod

Comments for HTML color names

.com

Be the first to commentНие се грижим за вашите данни и ще използваме бисквитки само, за да подобрим вашето преживяване.
OK, със светла тема OK OK, с тъмна тема тема Декларация за поверителност
!
Сигурни ли сте, че искате да изчистите списъка с любими?
ДА НЕ
ЗАТВОРИ