Загуби при предаване на радиовълни

Много фактори влияят на радиовълната по пътя й между предавателя и приемника, включително:

  • Абсорбция,
  • Затихване,
  • Загуби при предаване и
  • Електромагнитни смущения.

     

Абсорбция в йоносферата

Факторът, който има най-голямо неблагоприятно въздействие върху радиовълните, е абсорбцията. Поглъщането води до загуба на енергия на радиовълна и има изразен ефект върху силата както на приеманите, така и на предаваните сигнали.