Липсата на емпатия е основната причина за всички проблеми.

Видео Липсата на емпатия е основната причина за всички проблеми.