Това, което една жена може да забележи с крайчеца на окото си, не може да го види...

Вицове

Това, което една жена може да забележи с крайчеца на окото си, не може да го види и Ядрено Магнитния Резонанс.