Ало, обаждаме се от автосервиза. Жена ви дойде да остави колата за ремонт, но ние...

Вицове за Авто

Ало, обаждаме се от автосервиза. Жена ви дойде да остави колата за ремонт, но ние не знаем, кой ще ...
- Ясно, за колата ще платя аз.
- Не за това се безпокоим. Искаме да знаем, кой ще плати за ремонта на сервиза?