Жена влиза в лекарски кабинет...

Вицове за Доктори

– Жена влиза в лекарски кабинет с превързани ръка и крак, лекарят я пита:
– Какво се е случила с ръката ви?
– Удари ме ток.
– А с кракът ви?
– Аз го ударих…