На улицата жена крещи на мъжа си:– Мръсник, женкар, не пропускаш нито една фуста...

Вицове за Мъже и Жени

На улицата жена крещи на мъжа си:
– Мръсник, женкар, не пропускаш нито една фуста в града!
Минаваща наблизо жена се интересува:
– Простете, вие ругаете ли го или го рекламирате...?