Поведението е последователност от реакции. А правилното поведение, е...

Вицове

Поведението е последователност от реакции. А правилното поведение, е последователност от адекватни реакции.