Поведението е последователност от реакции. А правилното поведение, е...

Вицове за Кафе късмети

Поведението е последователност от реакции. А правилното поведение, е последователност от адекватни реакции.