Добре ли си с английския?-Да.-Как ще кажеш: Ела тук.-Comе here.-А как ще кажеш: Отиди...

Вицове за Работа

-Добре ли си с английския?
-Да.
-Как ще кажеш: Ела тук.
-Comе here.
-А как ще кажеш: Отиди от другата страна на реката.
-Ще отида от другата страна на реката и ще кажа: Come here.