Срещат се двама роми. Единия тъжен и оклюмал...

Вицове за Цигани

Срещат се двама роми. Единия тъжен и оклюмал. Другия го пита:
- Ко стаа, що си тъжен?
- Е па, тате умре...
- Баба ти нали е жива?
- Да?!?
- Ми ша си направиш нов татко...