План за вечерта: Гуш Муш (няколко пъти)...

Вицове за Мъже и Жени

План за вечерта:
Гуш
Муш (няколко пъти)
Туш
Пуш
Душ
Суш
И труп под круш