Из женски форум: "Прегледах му всичките дрехи и колата и нито един косъм не открих...

Вицове за Интернет и PC

Из женски форум:
- "Прегледах му всичките дрехи и колата и нито един косъм не открих. Мръсника му с мръсник сигурно с плешива ми изневерява... или пък с мъж!"