Подбрани вицове и нищо сериозно
  Реклама Реклама на Windows XP: Започнете работа с бутoна „Start“ ...

Вицове за Интернет и PC

Реклама
Реклама на Windows XP: Започнете работа с бутoна „Start“
Реклама на Windows 7: Започнете работа с бутoна „Start“
Реклама на Windows 8: Започнете работа с търсене на бутона „Start“