Нощ. Чука се на вратата...

Вицове за Иванчо

Нощ. Чука се на вратата. Разтревожен женски глас:
- Кой е там?
- Капитан Иванов.
- О-о! Вие пак ще ми говорите мръсотии и ще ми се натискате?
- Естествено.
- Почакайте малко да намеря къде е ключа.