През ваканцията единия беше на море, а другия при баба си