Притчи

В моя магазин идват малко клиенти. Обикновено учители, които търсят комплект опитни животни за часовете по биология. Продавам жаби, насекоми, гущерчета. Скоро ще се откажа, не мога да покривам загубите. [...]
Селянин имал старо магаре, което недовиждало. Един ден то паднало в кладенеца в двора. Животното ревяло жаловито часове наред, докато селянинът се опитвал да измисли какво да прави. Накрая той решил, че животното е старо, а кладенецът така или иначе трябвало да бъде зарит. Спасяването на магарето просто не си струвало. [...]
Момче и момиче, влюбени един в друг, искали да запазят чувствата си за винаги. Тръгнали да търсят мъдрец, за да го питат за съвет. [...]
Живяла някога пчела с прозрачни крилца. Живяла в прекрасна гора, където имало красиви дървета и прохладна река.
Живяла някога муха с прозрачни крилца. И тя живяла в прекрасната гора, където имало красиви дървета и прохладна река. [...]
Има една древна индийска притча. За четиримата слепци и слона.
[...]
Веднъж в един пашкул се появила малка пукнатина и случайно минаващ човек стоял часове и наблюдавал как през тази малка цепнатина се опитвала да излезе пеперуда. [...]
По време на ледниковата епоха много животни измрели от студ. Таралежите, като видели това решили да се съберат на групи. Така щели да се топлят взаимно. [...]
В една стара арабска легенда се разказва за двама приятели, които вървели през пустинята. По пътя между двамата избухнал спор и единия зашлевил шамар на другия. [...]
Притчата за двата вълка!
Имало едно време един стар човек, който разкрил за внука си една житейска истина. [...]