Вицове за Разни

Собственик на апартамент получава писмо от ВиК, че не е платил навреме сметката за вода... и т.н.
Той отговаря със следното писмо:
"Уважеми! Само за ваше сведение, всеки месец, когато получа всички сметки по апартамента, аз ги поставям на едно място, старателно ги разбърквам, изтеглям три от тях и ги плащам. Ако си позволите още веднъж да ми изпратите такова заплашително писмо с подобен рязък тон, то сметката на Вашата фирма ще бъде окончателно изключена от лотарията!"

Построил Ной своят ковчег, както му казал Господ. Качил се той и семейството му, взел децата си и техните семейства, взел от всички птици, животни и други живи същества по две - мъжко и женско. И дошъл великият потоп, небето се продънило и много вода се изляла, всичко живо загинало, само Ноевият ковчег плавал по водата.
И пуснал Ной един гълъб, и върнал се гълъбът с маслинова клонка в човката.
И разбрал Ной, че Господ се е умилостивил, и се е открила суша.
И спрял Ноевият ковчег на върха на планината Арарат.
И започнал Ной да пуска животните от ковчега...
И видял Ной тичащи срещу него хора, които махали радостно с ръце и викали "УРА, УРА, ДОЙДЕ ЦИРКЪТ..."