Никога не слушам музика сам…С мен слушат поне още 3 етажа…...

Вицове

Никога не слушам музика сам…
С мен слушат поне още 3 етажа…