Седмицата на българина:- Мрънday- Тюхday- Вреденday- Трънday- Фалитday- СатЪрday-...

Вицове

Седмицата на българина:
- Мрънday
- Тюхday
- Вреденday
- Трънday
- Фалитday
- СатЪрday
- Сънday